ใบลงชื่อเข้าสอบ และใบรายชื่อติดหน้าห้องสอบ การสอบแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
The 4st Sripisai Maths Genius 2018
เวลาสอบ ห้องสอบ